Sävsjö Badminton Club

Uppdrag

Sävsjö Badminton Club är en förening som prioriterar att alla ska kunna delta och idrotta på sina egna villkor. Vi fick i uppdrag att skapa en reklamfilm som speglar detta. Filmen var tänkt att publiceras på sociala medier och på skärmar i livsmedelsbutiker.

Utförande

Reklamfilmen använder mottot “För huvudet, för kroppen, för alla” för att betona fördelarna med att utöva badminton samt fördelen med just Sävsjö Badminton Club – att alla är välkomna. Med lekfulla animeringar och ett piggt tempo skildrar filmen dessutom sportens nyckfulla och kvicka natur.